เชียงราย แม่สาย วัดร่องขุ่น สามเหลี่ยมทองคำ | 1500 บาท - จองทัวร์ดี ราคาถูก | คลิกทูโก
TripAdvisor

เชียงราย แม่สาย วัดร่องขุ่น สามเหลี่ยมทองคำ

1500 บาท
(19)

เที่ยวเชียงรายเหนือสุดของประเทศไทย แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ วัดร่องขุ่น พร้อมอาหารกลางวัน

ปลอดภัยด้วยคนขับที่ชำนาญเส้นทาง พร้อมไกด์ให้ความรู้ ความสนุกตลอดทริป!


ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

เมืองเชียงรายมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นที่ตั้งของหิรัญนครเงินยางเชียงแสน ซึ่งเป็นนครหลวงก่อนการกำเนิดอาณาจักรล้านนา มี "คำเมือง" เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในรูปแบบล้านนา ไทใหญ่ ไทเขิน และไทลื้อจากสิบสองปันนาผสมผสานกัน

สามเหลี่ยมทองคำ (อังกฤษ: Golden Triangle) หมายถึงพื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และพม่า (แขวงท่าขี้เหล็ก, รัฐฉาน) มีลักษณะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบกัน โดยมีแม่น้ำโขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว นับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค นอกจากนี้สามเหลี่ยมทองคำยังมีทิวทัศน์ที่งดงามโดยเฉพาะยามเช้า ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางสายหมอก เดิมสามเหลี่ยมทองคำเป็นที่รู้จัก ในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวรอยต่อระหว่างประเทศ แต่ในปัจจุบันมีความสำคัญในทางเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทย


โปรแกรมทัวร์

เที่ยวเชียงราย (รถออกจากเชียงใหม่) เหนือสุดของประเทศไทย แม่สาย (ชายแดนไทย-พม่า) แวะน้ำพุร้อนแม่ขะจาน ชมวัดร่องขุ่น (อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์) หมู่บ้านชาวเขา และสามเหลี่ยมทองคำ (ชายแดนไทย-ลาว-พม่า) รวมอาหารกลางวัน รับเวลา 7:00 น. ส่งเวลา 21:00 น.


*** ราคานี้ไม่รวม ค่าเข้าชมกระเหรี่ยงคอยาว 300 บาทต่อท่าน และ ค่านั่งเรือสามเหลี่ยมทองคำ 300 บาทต่อท่าน (ชาวต่างชาติต้องนำพาสปอร์ตไปด้วยและคนไทยต้องนำบัตรประชาชนไปด้วยสำหรับการล่องเรือสามเหลี่ยมทองคำ) หากต้องการให้ใส่ไว้ในช่องคำขอเพิ่มเติม


*** หมายเหตุ

  • ราคานี้รวม: อาหารกลางวันและประกันภัยการเดินทาง
  • รถจะรับท่านจากโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ หากท่านพักนอกเขตเมืองกรุณาแจ้งด้วยครับ
  • สามารถขอจบโปรแกรมที่เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายเพื่ออยู่ต่อได้ แต่สัมภาระที่นำไปต้องไว้บนตักได้


ทัวร์ที่น่าสนใจในเชียงใหม่

ดอยสุเทพและหมู่บ้านม้งครึ่งวัน

ดอยสุเทพและพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ครึ่งวัน

เที่ยวชมช้างที่แม่สา - แม่ริม - ครึ่งวัน

เที่ยวเต็มวันที่ดอยอินทนนท์

เที่ยวปางช้างเต็มวัน


รีวิว (19)

4.3


Image
Image
Image