เที่ยวปางช้างเต็มวันแบบ Safari Tour | 990 บาท - จองทัวร์ดี ราคาถูก | คลิกทูโก
TripAdvisor

เที่ยวปางช้างเต็มวันแบบ Safari Tour

990 บาท
(1)

ดูโชว์ช้าง ขี่ช้าง นั่งเกวียน ล่องแพไม้ไผ่หรือแพยาง แวะหมู่บ้านชาวเขา พร้อมอาหารกลางวัน

ปลอดภัยด้วยคนขับที่ชำนาญเส้นทาง พร้อมไกด์ให้ความรู้ ความสนุกตลอดทริป!


ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

ปางช้างเป็นที่ซึ่งรวบรวมช้าง มีการฝึกช้างเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งท่านสามารถสัมผัสช้างได้อย่างใกล้ชิด


โปรแกรมทัวร์

ดูโชว์ช้าง ขี่ช้าง นั่งเกวียน ล่องแพไม้ไผ่หรือแพยาง แวะหมู่บ้านชาวเขา ฟาร์มกล้วยไม้ ฟาร์มผีเสื้อ รวมอาหารกลางวัน รับท่านจากโรงแรมเวลา 8:30 น. เดินทางกลับสู่โรงแรมเวลา 17:00 น.


*** ราคานี้ไม่รวม ค่าเข้าชมกระเหรี่ยงคอยาว 300 บาทต่อท่าน หากต้องการให้ใส่ไว้ในช่องคำขอเพิ่มเติม


***หมายเหตุ

  • ราคานี้รวม: อาหารกลางวันและประกันภัยการเดินทาง


ทัวร์ที่น่าสนใจในเชียงใหม่

ทัวร์หนึ่งวัน ขี่ช้าง ล่องแพ ปางช้างแม่แตง

เที่ยวปางช้างที่แม่วางเต็มวันแบบ Trekking Tour


รีวิว (1)

5


Image
Image
Image