ทัวร์เกาะนาวโอพี One Day Trip | 3900 บาท - จองทัวร์ดี ราคาถูก | คลิกทูโก
TripAdvisor

ทัวร์เกาะนาวโอพี One Day Trip

3900 บาท
(0)

โปรแกรมทัวร์

08.00

พร้อมกัน ณ ท่าเรือแกรนด์อันดามัน / เจ้าหน้าที่ต้อนรับ รอรับทุกท่านพร้อมทำเอกสารผ่านแดน

08.45

เรืออกจากท่าเรือแกรนด์อันดามัน มุ่งหน้าสู่เกาะสองประเทศพม่า ตรวจเอกสารผ่านแดน

09.00

นำทุกท่านมุ่งหน้าสู่เกาะนาวโอพี ปะการังทุ่งดอกไม้ใต้ทะเล แห่งเมียนมาร์ ทุกท่านจะได้สัมผัสโลกใต้ท้องทะเล

10.30

ถึงเกาะนาวโอพี นำทุกท่านล่องเรือชมบริเวณโดยรอบของเกาะนาวโอพี ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ
อาทิ น้ำตกเล่นๆที่ทุกท่านสามารถมองเห็นได้จากเรือ, เกาะน้อยใหญ่บริเวณใกล้เคียง, แล่นผ่านหาดทรายที่ขาวสวย นุ่มละมุน, น้ำทะเลที่แสนจะสดใส แลเห็นตัวปลา และปะการัง / นำทุกท่านดำน้ำ(จุดที่1) ดูปะการัง ณ แหลมดอกไม้ จุดนี้ทุกท่านจะได้พบกับปะการังดอกไม้

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะนาวโอพี  เทอเรสริมหาด บริการอาหารแบบบุฟเฟ่ / พักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณหน้าหาดส่วนตัว

13.00

นำทุกท่านดำน้ำดูปะการัง ทุ่งดอกไม้ใต้ทะเล แห่งทะเลเมียนมาร์ ยังจุดที่ 2 และ 3

15.30

นำทุกท่านเดินทางกลับสู่เกาะสอง(ประเทศเมียนมาร์) 

17.00

ถึงท่าเรือแกรนด์อันดามัน จังหวัดระนอง / ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


*** ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ารถรับ-ส่งโรงแรมท่าเรือและค่าผ่านด่านสำหรับชาวต่างชาติ 1,500 บาท/ท่าน

อัตราค่ารถรับ-ส่ง
-  รับ-ส่ง จากโรงแรมตัวเมืองจังหวัดระนอง-ท่าเรือ เที่ยวละ 150 บาท/ท่าน
-  รับ-ส่ง จากสนามบิน-ท่าเรือ เที่ยวละ 300 บาท/ท่าน


ราคานี้รวม
- อาหาร 1 มื้อ
- บริการเรือสปีตโบ๊ทตลอดทริป
- เอกสารผ่านแดน
- ไกด์นำเที่ยว
- อุปกรณ์ดำน้ำและเสื้อชูชีพ
- อาหารว่าง, เครื่องดื่ม, ผลไม้ (บนเรือ) 
- ประกันการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท)


รีวิว (0)

0


Image
Image
Image