เที่ยวเต็มวันที่วัดร่องขุ่นและบ้านดำและวัดร่องเสือเต้น | 1290 บาท - จองทัวร์ดี ราคาถูก | คลิกทูโก
TripAdvisor

เที่ยวเต็มวันที่วัดร่องขุ่นและบ้านดำและวัดร่องเสือเต้น

1290 บาท
(5)

ชมความงามที่มีเอกลัษณ์ของ "วัดร่องขุ่น" วัดดังของจังหวัดเชียงราย ที่รังสรรค์ขึ้นโดยฝีมือของจิตรกรชื่อดัง "เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์"
เยี่ยมชม "บ้านดำ" ของ "ถวัลย์ ดัชนี" ที่เต็มไปด้วยผลงานทางศิลปะของศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับ
แวะไหว้พระที่ "วัดร่องเสือเต้น" ที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

วัดร่องขุ่น เป็นวัดพุทธ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉลิมชัยคาดว่างานก่อสร้างวัดร่องขุ่นจะไม่เสร็จลงภายในช่วงชีวิตของตน วัดร่องขุ่นถอดแบบมาจากวัดมิ่งเมือง

บ้านดำ หรือ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ตั้งอยู่ที่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้งทางด้านภาพเขียนและด้านปฏิมากรรมหลายชิ้น ลักษณะ ของ บ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้าน ศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีดำ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “บ้านดำ” และยังเป็นสีที่ อ. ถวัลย์โปรดปราน อีกด้วย ในบ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง เป็นต้น ถึงแม้อ.ถวัลย์ จะถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว แต่บ้านดำ ก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามา สัมผัสความงดงามของที่แตกต่างไม่เหมือนใครของที่นี่

วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่หมู่บ้านร่องเสือเต้น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยตั้งอยู่ริมแม่น้ำกก ฝั่งด้านซ้ายทางทิศตะวันออกของเทศบาลนครเมืองเชียงราย ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดร้าง ก่อนจะพบเห็นเศษซากอิฐโบราณสถานในวัดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก เมื่อ 80-100 ปีก่อน จากคำบอกเล่าของคนถ้าคนแก่ เล่าว่าในสมัยนั้นยังไม่มีบ้านเรือนและผู้คนอาศัยอยู่มากนัก สัตว์ป่าจึงมีจำนวนมากโดยเฉพาะเสือ ชาวบ้านที่ผ่านแถวนั้นมักชอบเห็นเสือกระโดดข้ามร่องน้ำไปมาตรงที่แห่งนี้ จึงเรียกบริเวณนี้ต่อๆ กันมาว่า “ร่องเสือเต้น” รวมทั้งได้เรียกหมู่บ้านใกล้เคียงบริเวณนี้ว่า “บ้านร่องเสือเต้น” อีกด้วย


โปรแกรมทัวร์

เริ่มออกเดินทางประมาณ 7.00 - 7.30 น. เยี่ยมชมน้ำพุร้อน ต่อด้วยวัดร่องขุ่น นั่งรถสามล้อและสำรวจตัวเมืองเชียงรายและตลาด รับประทานอาหารกลางวัน เยี่ยมชมวัดวัดร่องเสือเต้น เยี่ยมชมบ้านดำ และส่งคุณกลับโรงแรม 19.30 - 20.30 น. (อาจคลาดเคลื่อนจากนี้ได้, ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร)


*** ราคานี้ไม่รวม ค่าเข้าชมกระเหรี่ยงคอยาว 300 บาทต่อท่าน หากต้องการให้ใส่ไว้ในช่องคำขอเพิ่มเติม


***หมายเหตุ

  • ราคานี้รวม: อาหารกลางวันและประกันภัยการเดินทาง
  • สามารถขอจบโปรแกรมที่เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายเพื่ออยู่ต่อได้ แต่สัมภาระที่นำไปต้องไว้บนตักได้

รีวิว (5)

4.4


Image
Image
Image